mefamily.se - sekretesspolicy

Behandling av personuppgifter


MHB Kids AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.


Insamling av information


MHB Kids AB erbjuder dig möjligheten att via vår webbplats beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudande. Vi får information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kreditkort. 


Cookies


En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Vi använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. 


Användning av personuppgifter


Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att MHB Kids AB lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av MHB Kids AB och kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning.


Rättelse, insyn och återkallelse


MHB Kids AB, 559024-5519, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är MHB Kids AB därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. MHB Kids AB är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss. Om du inte längre vill mottaga nyhetsbrev kan du logga in på ditt konto och ändra dina uppgifter.


Länkar till andra webbplatser


Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.